Đọc truyện online, truyện hay miễn phí | ztruyen

Truyện hot

Yêu Long Cổ Đế Convert - ztruyen 5

Yêu Long Cổ Đế Convert

2.9 m lượt xem
Phong Thần Châu - ztruyen 6

Phong Thần Châu

838.1 k lượt xem
12 Nữ Thần - ztruyen 9

12 Nữ Thần

213.8 k lượt xem
Vô Thượng Sát Thần - ztruyen 10

Vô Thượng Sát Thần

619.9 k lượt xem
Toàn Chức Cao Thủ - ztruyen 11

Toàn Chức Cao Thủ

294.5 k lượt xem
Vũ Thần Chúa Tể Convert - ztruyen 12

Vũ Thần Chúa Tể Convert

2.4 m lượt xem
Quái Phi Thiên Hạ - ztruyen 13

Quái Phi Thiên Hạ

76.4 k lượt xem
Tuyệt Thế Thần Đế Convert - ztruyen 14
Thái Cổ Thần Vương 70% Cv - ztruyen 15

Thái Cổ Thần Vương 70% Cv

187.7 k lượt xem